De overheid wil bedrijven stimuleren een leerrijke werkomgeving te creëren. Vanuit de SLIM regeling wordt maar liefst 48 miljoen euro beschikbaar gesteld aan MKB ondernemingen (tot 250 medewerkers) die actief aan de slag gaan met leren en ontwikkelen. Daarnaast geldt vanuit de MKB!dee regeling nog eens 10 miljoen euro voor het versterken van de leercultuur middels een innovatieve oplossing. In deze blog vertel ik je over de regelingen.


Leerrijke werkomgevingen

Werkgevers investeren over het algemeen graag in de ontwikkeling van hen medewerkers. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelenin het MKB (SLIM) worden middelgrote en kleine bedrijven (tot 250 medewerkers) daar extra in ondersteund. Dit biedt een mooie kans om hier (extra) stappen in te zetten. Stappen die hard nodig zijn.

De overheid stimuleert leren en ontwikkelen natuurlijk niet zomaar: de arbeidsmarkt verandert in een rap tempo en dat vraagt om aanpassingen. Daarbij zullen de komende jaren (technologische, organisatorische en maatschappelijke) ontwikkelingen zich steeds sneller op gaan volgen.
Het is daarom van belang dat de werkplek een leeromgeving wordt waar we ons makkelijk nieuwe zaken eigen kunnen maken.

Juist op de werkplek liggen onwijs veel kansen voor mensen zich verder te ontwikkelen. Daar vertel ik je graag veel meer over! Al vertel ik in deze blog eerst over de regelingen die hier extra in kunnen ondersteunen.


Activiteiten horend bij de de SLIM regeling

De SLIM regeling stelt MKB organisaties in gelegenheid subsidie aan te vragen voor één of meerdere van onderstaande activiteiten:

1. Doorlichting van de onderneming

Je laat dan inzichtelijk maken welke invloeden actuele en toekomstige veranderingen hebben op de benodigde skills, kennis en vaardigheden van jouw medewerkers en op de wijze waarop binnen jouw organisatie gewerkt wordt. Na een goede doorlichting ligt er een scholing- en ontwikkelplan waar jouw organisatie mee vooruit kan.

2. Loopbaan en ontwikkeladvies

Een professioneel coach helpt medewerkers aan de slag te gaan met de eigen ontwikkeling. Een loopbaanadviseur geeft hiernaast ook inzicht in toekomstperspectief; van eigen werk, maar ook de mogelijkheden op de arbeidsmarkt én welke vaardigheden daar vereist zijn.
Door coaching en/of loopbaanadvies in te zetten laat je medewerkers nadenken over de eigen ontwikkeling én je gaat voor jouw organisatie aan de slag met strategische personeelsplanning en het duurzaam inzetbaar houden van hen personeel.

3. Methode om leren en ontwikkelen te stimuleren

Hierbij mag je bijvoorbeeld denken aan;

 • Het opzetten van een eigen leeracademie of interne bedrijfsschool;
 • Het introduceren van een systeem voor het voeren van periodieke ontwikkelgesprekken;
 • Het uitbreiden of aanpassen van bestaande methodieken behoort ook tot deze activiteit. Het inrichten van online leren bijvoorbeeld.


4. Bieden van een praktijkleerplaats in de 3e leerweg

Een opleiding in de 3e leerweg leidt toe naar (delen van) een erkend mbo-diploma waarbij het kunnen opdoen van praktijkervaring van belang is. Wanneer jouw organisatie een praktijkleerplaats biedt voor een student in de 3e leerweg kan je tegemoetkoming aanvragen in de begeleidingskosten voor deze praktijkleerplaats.


Hoogte van subsidie

Voor een MKB onderneming (tot 250 medewerkers) geldt een maximale subsidie van 24.999 euro. De eigen investering die verwacht wordt is 20% bij een kleinbedrijf (tot 50 medewerkers) en 40% bij een middenbedrijf.  Het is ook mogelijk om in samenwerkingsverband met meerdere bedrijven activiteiten aan te vragen. De maximale subsidie bedraagt dan 200.000 euro.


Subsidie aanvragen: vóór 30 september!

De subsidie kan je zelf aanvragen of je kan een intermediair vragen dit voor jouw organisatie (of samenwerkingsverband) te doen. Belangrijk is om rekening te houden met het tijdvak: voor 2020 geldt nog maar 1 tijdvak om je aanvraag in te dienen. Dit vak loopt van 1 tot 30 september (17.00 uur). Download hier de uitgebreide menukaart met meer informatie over de SLIM regeling.


MKB!dee

Met de regeling MKB!dee wil de overheid een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ stimuleren. Hiervoor is versterking van de leercultuur nodig. Met name binnen MKB bedrijven (de grootste werkgever van Nederland) gelden vaak belemmeringen om te investeren in leren en ontwikkelen. De regeling MKB!dee stimuleert organisaties in het MKB om met innovatieve oplossingen die belemmeringen op te heffen en te investeren in de ontwikkeling van medewerkers met oog op de toekomst.

Belemmeringen opheffen

Binnen een organisatie kunnen belemmeringen gelden die ervoor zorgen dat men terughoudend is om te investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

 • Angst dat medewerkers worden weggekocht
 • Geen idee waar te beginnen
 • Te druk; medewerkers kunnen niet gemist worden
 • Medewerkers willen niet (meer) leren
 • Meerdere belemmeringen tegelijk

Er is echter nu meer dan ooit sterke behoefte om te investeren in de ontwikkeling van medewerkers, met name in de volgende gebieden die dan ook als beleidsgebieden gelden:

 • Zorgen voor meer technisch opgeleide medewerkers ;
 • Investeren in medewerkers met het oog op digitalisering;
 • Investeren in medewerkers met het oog op de klimaat- en energietransitie.


Innovatieve oplossingen

Wanneer jouw organisatie een oplossing bedenkt voor aanwezige belemmeringen en daardoor effectief kan investeren in de ontwikkeling van medewerkers in lijn met één van de genoemde beleidsgebieden, kan jouw organisatie deze oplossing als idee en projectplan indienen.

Voorbeelden van (innovatie) oplossingen zijn:

 • Vastleggen van kennis en ontwikkelen van methode voor overdracht
 • Competentiescan en opvolgen advies
 • Virtual reality voor begeleiding op afstand
 • Microlearning (kleine modules van bijvoorbeeld 2x 20 min per week)

Met innovatieve oplossingen worden vernieuwende oplossingen binnen de eigen organisatie bedoeld. Het gaat er dus om dat de oplossing nieuw is voor de organisatie. De oplossing kan al bekend (en beproefd) zijn voor andere organisaties.
Belangrijk is dat de oplossing ertoe bijdraagt dat geïnvesteerd wordt in leren en ontwikkelen binnen de organisatie en dat in één of meerdere van de genoemde beleidsgebieden.
Klik hier voor voorbeelden van projecten vanuit MKB!dee

Het bedenken van een plan

Wanneer jouw organisatie een goed idee heeft, kan deze via een projectplan ingediend worden. Hiervoor is een format beschikbaar op https://mijn.rvo.nl . Let op dat je voor de aanvraag over eHerkenning dient te beschikken (vraag deze dus tijdig aan).
Plannen kunnen vanaf 20 oktober 2020 tot 19 januari 2021 ingediend worden. Toekenning volgt op 19 april 2021. De beste projectplannen komen in aanmerking voor subsidie.

Hoogte van de subsidie

Projectdeelname aan MKB!dee is mogelijk met een idee vanaf een investering van 25.000 euro. De subsidie voor een solo MKB project bedraagt minimaal 25.000 euro en maximaal 125.000. Ook bij de MKB!dee regeling is het mogelijk om samen te werken met andere bedrijven. De maximale subsidie bedraagt dan 200.000.


Contact

Wil jij aan de slag met leren en ontwikkelen binnen jouw bedrijf? Kan de leercultuur binnen jouw organisatie wel een boost gebruiken?
Ik denk graag met je mee hoe jij jouw werkplek tot een (nog) leerrijke(re) werkomgeving kan veranderen.
Bel gerust met vragen of voor het maken van een afspraak. Je kan een bericht sturen via de contactpagina of mij bellen op 06 53 79 17 61. Een mail sturen mag natuurlijk ook: rian@op-de-schop.nl.