Iedereen weet dat snel kunnen veranderen in organisaties steeds belangrijker wordt. Toch blijkt dat nog niet altijd makkelijk. Cijfers laten zien dat 70% van de veranderingen faalt (Gleeson, 2017).
In 70% van die situaties blijken cultuur en mindsets de oorzaak te vormen van het niet slagen.
Het invloed model (McKinsey, 2016) ervaar ik als een krachtige tool om bewust de factoren na te gaan die onze mindset in een verandering beïnvloeden.
In deze blog vertel ik je meer over dit model en hoe ik met deze 4 factoren van invloed werk.


Een krachtig verhaal 

Volgens het invloedmodel vergroot een krachtig veranderverhaal 3.7 keer de kans op succes van de verandering. Zie ook het plaatje in deze blog.  Voor mij geld dat ik regelmatig gevraagd word om te helpen bij het ontdekken, schrijven en vormgeven van een verander verhaal. Dat is iets wat ik heel graag doe!
Ik vind het fantastisch wanneer we de beoogde verandering samen tot leven kunnen laten komen met bijvoorbeeld storytelling of toekomsttheater. Het mooie aan een belevingswerkvorm is dat het de verbeelding prikkelt; alles is mogelijk en alles kan. Het daadwerkelijk beleven en ervaren van de gewenste verandering maakt ook dat betrokkenen direct kunnen voelen waar het ‘klopt’ en waar het ‘schuurt’ of ‘spannend’ wordt. Dat biedt direct een kans om samen na te gaan wat nodig is om het verhaal kloppend te krijgen. Een goed verhaal kan daarbij energie losmaken, richting geven, intenties verhelderen én veel materiaal opleveren om mee te werken. 


Ondersteunende structuur en systemen

Het is opvallend hoe zeer mensen binnen organisaties gewend kunnen raken aan structuren, systemen, processen en zelfs aan creatieve manieren om deze te omzeilen. Vaak wordt veel van deze ‘harde kant’ van de verandering voor waar aangenomen of verondersteld op orde te zijn, terwijl dit in praktijk toch anders blijkt.
Ik help teams graag om de ondersteunende systemen, structuur en processen in kaart te brengen en te toetsen vanuit het oogpunt van hen gewenste verandering en daarbij de perspectieven van medewerker, manager en/of klant. Hiervoor organiseer ik werkplekonderzoeken, waardenstroom sessies en desgewenst ook mystery guest bezoeken. Dit levert altijd weer verrassende en waardevolle inzichten en verbeter initiatieven op! 
Het is zonde deze ‘harde’ kant van de verandering niet of maar deels onder de loep te nemen, want deze heeft het meeste invloed op het duurzaam slagen van de verandering. 
De kans op succes wordt maarliefst 4.2 maal zo groot wanneer de systemen, structuur, tools en methodieken ondersteunend en congruent zijn aan de gewenste verandering. 

Ontwikkelen van capaciteiten

Om een nieuwe mindset aan te meten en nieuw gedrag te kunnen laten zien moeten mensen dit natuurlijk eerst kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat zij zich kennis eigen moeten kunnen maken, vaardigheden moeten kunnen oefenen en vertrouwen in het nieuw te ontwikkelen gedrag moeten kunnen opdoen. 
Als trainer en coach vind ik niets leuker dan mensen helpen nieuwe vaardigheden eigen te maken. Het is helemaal mooi wanneer ik deze leer- en ontwikkeltrajecten dichtbij de werkplek en met deelnemers samen kan vormgeven. Dit verhoogt ook weer de kans op een goede transfer naar de werkelijke situatie waarin het nieuwe gedrag gewenst is. 
Wanneer medewerkers de juiste vaardigheden hebben ontwikkeld om met de verandering om te gaan wordt de kans 2,4 keer zo groot dat de verandering succesvol is. 


Voorbeeldgedrag

De invloed van ‘goed voorbeeld doet volgen’ is niet te onderschatten. Dat geldt natuurlijk voor leiders in de organisatie, maar zeker niet alleen voor hen. Wij blijken minstens zo gevoelig voor het gedrag van andere collega’s en staflieden. 
Ik vind het dan ook van belang om leiders voorop te laten gaan in nieuwe ontwikkelingen al zo snel als mogelijk door anderen te laten volgen in het ontwikkelen en aanleren van het nieuwe gedrag. Voorbeeldgedrag kan niet genoeg gestimuleerd, aangemoedigd en gecommuniceerd worden. Ik help dan ook graag de effecten van nieuw gedrag op een zo concreet mogelijke manier zichtbaar te maken voor anderen, zodat zij hiermee kunnen inspireren. Dit kan met demonstraties al zeker ook met goede visuele hulpmiddelen en een sterk communicatieplan. 
De kans op succes van een verandering wordt met maarliefst 4.1 keer vergroot wanneer goed voorbeeldgedrag wordt gezien. 


Contact 

Kan jij wel wat extra invloed en hulp gebruiken om jouw verandering tot een succes te maken? Neem gerust contact met me op. Ik denk graag met je mee! Je kan een bericht achter laten via de contactpagina of mij bellen op 06 53 79 17 61. Een mail sturen mag natuurlijk ook: rian@op-de-schop.nl.